www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com
Çevrimiçi İtibar Nedir? | Distile

Çevrimiçi İtibar Nedir?

Yaşanan dünyada markaların ürün veya hizmetlerini tüketicilere ulaştırmaları için çeşitli yollar mevcuttur ve teknolojinin gelişmesi ile bu yollar her geçen gün çeşitlenerek artmaktadır. Çünkü artık ürünün fabrikada, hizmetin ise sunulduğu mekanda kalması günümüz rekabet koşullarında markaları geride bırakan bir durumdur.

cevrimici-itibar-nedir

Peki, bu çok duyulan çevrimiçi itibar nedir ve markalarla ne ilgisi vardır?

Markalar tüketicilere geleneksel veya geleceksel araçlar ile ulaşmaya ve başlangıçta var olan nötr profillerini pozitif yönde arttırmaya çalışırlar. Buna yönelik çalışmalar, faaliyetler gerçekleştirirler. Bilgiye ulaşmanın oldukça basitleştiği günümüzde her ne kadar reklamın kötüsü olmaz dense de artık kötü bir reklamın etkilerini yok etmek oldukça güçtür. Çevrimiçi itibar da bu noktada tüketicilerin markaların ürün, hizmet ve faaliyetleri hakkındaki algısını ve tutumunu ifade eder. Bu nedenle bir ürün veya hizmet üreten herkesin çevrimiçi itibar nedir sorusunun cevabını araması gerekmektedir.

Teknoloji çağında çevrimiçi itibar neyi ifade ediyor?

Çevrimiçi itibar nedir sorusundan sonra sorulabilecek ikinci önemli soru markaların bu kavramı nasıl yöneteceği ile ilgilidir? Tüketici algısı ve hafızası oldukça derin ve zor yönetilebilir olduğundan bu konuya gerekli önem verilmelidir. Bu konuda uzmanlaşmış kimseler tarafından profesyonel olarak sağlanabilen bu hizmetin önemi gün geçtikçe artmakta, şirketler ve markalar sanal profillerini pozitif yönde geliştirerek tüketici ağını genişletmeye çalışmaktadır. Bu nedenle çevrimiçi itibar yönetimi günümüzün en önemli pazarlama ve reklam faaliyetlerinden birisi haline gelmiştir.Bir Cevap Yazın