www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com
Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir | Distile

Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ÜZERİNE

Bir kurumu doğadaki kontrolsüz güçlerden biri olan suya, Kurumsal itibar yönetimi de baraja benzetebiliriz. Nasıl ki baraj kontrolsüz saf suyun gücünü enerjiye dönüştürürse, kurumsal itibar yönetimi de kurumun sahip olduğu gücü kontrollü bir algıya, ölçülü bir enerjiye ve izlenime dönüştürür. Kişisel anlamda da kurumsal anlamda da İtibarı meydana getiren bıraktığınız intibadır. Biriken izlenimler olumlu veya olumsuz bir yargıya dönüşür.

Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir?

İntibaların bir araya gelişiyle meydana gelen yargı kurumunuzun itibarını belirler. Öyleyse “kurumsal itibar yönetimi nedir?” sorusunun cevabı kurumsal itibar ile ilgili algının yönetimidir. Çevresel, finansal ve sosyal tesirlerin doğru değerlendirilip etkili çıkarımlar yapmanın yönetimidir.

online-itibar-yonetimi

İtibar yönetimine hangi kurumların ihtiyacı vardır?

İtibarlı algılanmak isteyen her kurumun itibar yönetimine ihtiyaçları vardır. İyi planlanmış bir çalışma ortamı ve stratejik hedefler itibar yönetimine zemin hazırlayan önemli faktörlerdir. Prestij algısı oluşturmak her kurumun önceliği olmalıdır.

Kurumsal İtibar yönetiminde üç temel nokta vardır:

1.Hedef kitle memnuniyeti

2.Hizmet ya da ürün kalitesi

3.Yönetim kalitesi

Bu üç temel nokta oluşmadıkça kurumsal itibardan söz edilemez.

kurumsal-itibar-yonetimi-nedir

Kurumsal itibar yönetimi adına neler yapılabilir?

Yönetim kademesinin görüş birliği ile hedef kitle saptanmalı, kurum ile hedef kitle arasındaki bağlar güçlendirilmeli ve kurumun toplumsal bazdaki algılanışını olumlu etkileyecek projeler hayata geçirilmelidir. Kurumsal itibar yönetiminin en önemli parçalarından biride kriz yönetimidir. Etkili iletişim ve kurumsal öz eleştiri ile krizi fırsata dönüştürme anlamında gerekli adımlar atılmalıdır. Bilgi kadar bilginin paylaşılma zamanının da önemli olduğu asla unutulmamalıdır.Bir Cevap Yazın