www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com
Sosyal Medyada: Marka Yönetimi Ve Tüketicilerin Algısı | Distile

Sosyal Medyada: Marka Yönetimi Ve Tüketicilerin Algısı

Günümüzde teknolojisinin ilerlemesiyle, tüm markalar satış, pazarlama ve halkla ilişkiler süreçlerini değiştirmeye ve geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu süreçle paralel olarak, tüketicilerin de algısı değişmiştir. Bu algı online alanlardaki tüketici davranışının gelişmesine yol açmış, diğer tarafta ise marka yönetimi kavramını ortaya çıkartmıştır. Değişim, markaların geleneksel yollarla müşteri ilişkileri geliştirmesini yetersiz kılmıştır. Günümüz koşullarında tüketicilerin daha çok yer aldığı online ortamda, markalar özellikle sosyal medya üzerinden mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşmaya başlamışlardır. Aynı değişim tüketicilerde de gelişerek internet üzerinden yapılan alışverişler hızla yaygınlaşmıştır. Tüketiciler, sosyal medyada paylaşım yapma, yeni arkadaşlıklar kurma, yorumlarını dile getirebilme, birden fazla kişiden haber alınması gibi süreçleri gerçekleştirmektedir. Bu da klasik ilişki kurma metotlarından öte çok yönlü bir etkileşimi getirmiştir.

sosyal-medya

Sosyal medyada; marka yönetimi ve tüketicilerin algısı üzerinde yapılan araştırmalara göre, 100 kişiden 53’ü herhangi bir markayla iletişim kurabilmek için sosyal medyayı kullanmakta, 40’ı bir markayı beğenmiş ve takip etmekte, 20’si bir ürün hakkında bilgi edinmek amacıyla ortalama haftada iki defa arama yapmakta, 40’ı bir ürün veya marka için paylaşımlarını gerçekleştirmekte, 30’u ise herhangi bir ürün veya marka için sosyal medyada yorum yapmaktadır.

Pazar yönetiminin değişerek, internet merkezli olması, rekabet ortamını arttırmış dolayısıyla tüketiciye sunulan ürün çeşitliliğinde de artış yaşanmıştır. Teknoloji gelişmeye devam etmiş olsa bile tüketicinin güveni üzerinden yaratılmış bir marka yönetimi önemini hiçbir zaman yitirmemiştir. Bu güvenin de sosyal medya üzerinden devam ettirilebilmesi tüketici algısını da olumlu bir şekilde etkilemektedir. Bir markanın yaratılması süreci zor olsa da, o markayı koruyabilmekte son derece önemlidir. Markanın sürdürülebilirliliğinde de sosyal medya önemli bir etkendir.Bir Cevap Yazın